DZIEWCZĘTA Z II LO NAJLEPSZE W POWIECIE!

Mistrzostwa Powiatu dziewcząt i chłopców w piłce nożnej_11

6 kwietnia br. rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu dziewcząt i chłopców w piłce nożnej. Zawody zorganizowane były przez II Liceum Ogólnokształcące przy pomocy Zespołu Szkół Nr 2 w Lubartowie, który udostępnił nam swoje obiekty, za co serdecznie dziękujemy.

Zawody rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. W kategorii  dziewcząt najlepsze okazały się zawodniczki z II LO, pokonując najpierw drużynę  RCEZ 1:0, a następnie ZS Nr 2 2:1. W kategorii chłopców nasza drużyna najpierw wygrała z drużyną RCEZ 3:0, a w końcówce drugiego spotkania straciła bramkę z drużyną z ZS Nr 2 i ostatecznie zajęła drugie miejsce w zawodach. Opiekunami naszych drużyn byli: pan Marcin Świderek i pan Marcin Lato.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenie naszym zawodniczkom w dalszym etapie rozgrywek.

Składy drużyn:

Dziewczęta: Klaudia Marczak IIIj, Aleksandra Sabat IIc, Kinga Augustyniak IIc, Aleksandra Dzięcioł IIc, Dominika Karczewska IIc, Lena Mitruk IIc, Alicja Smyk IIc, Agata Zyga IIb, Kinga Zyga IId, Natalia Rodak IIIf, Marlena Ligęza IIIf.

Opiekun: Marcin Świderek

Chłopcy: Dawid Gębal IIa, Bartosz Pomorski IIa, Franciszek Grądek IIa, Aleksander Świderek Ic, Bartosz Hanuszek Ic, Olaf Oniszczuk Ia, Bartosz Błyskun IIIb, Szymon Turski IIIb, Kacper Guz IIIj, Michał Biały IIIi, Bartłomiej Tutaj IIIh, Szymon Polichańczu  IIb, Karol Gwiazda IIb.

Opiekun: Marcin Lato

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.