Śladami historii i sztuki, czyli maturzyści z II LO w Warszawie

W środę 30 marca 2022 uczniowie klas 3a i 3c uczestniczyli w swojej ostatniej szkolnej wycieczce przed egzaminem maturalnym. Celem podróży było zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie oraz spektakl w Teatrze Polskim. Pobyt maturzystów w stolicy stał się wspaniałą okazją zarówno do spotkania ze sztuką, jak i spędzenia czasu z kolegami ze szkolnej ławki oraz oderwania się od intensywnej powtórki materiału przed maturą.

Pierwszym przystankiem podróży był Zamek Królewski w Warszawie. Młodzież zwiedziła apartamenty króla Stanisława Augusta oraz Salę Wielką, Salę Rycerską czy Salę Tronową, miejsce ceremonii dworskich i zgromadzeń, gdzie odbywały się także uczty, bale, koncerty i przedstawienia teatralne. Dodatkową atrakcją były dzieła sztuki autorstwa Jana Matejki, Canaletta i Bacciarellego, z których wyłania się obraz Warszawy i najważniejszych scen z jej historii.

Po zwiedzaniu Zamku uczestnicy wycieczki udali się na spacer po Starym Mieście, podczas którego odkrywali malownicze kamienice i najbardziej znane zabytki w okolicy. Wyczekiwanym punktem programu był jednak spektakl "Żołnierz królowej Madagaskaru" w Teatrze Polskim. Sztuka autorstwa Juliana Tuwima, realizowana w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, przeniosła publiczność w świat szalonych lat 20 i 30 XX wieku. Wspaniała gra aktorska i niesamowite efekty specjalne stworzyły razem niezapomniane widowisko, które przypadło do gustu młodym widzom. Z całą pewnością wycieczka dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń i będzie dla nas cennym wspomnieniem czasu spędzonego w II LO w Lubartowie.


Alicja Tomasiak, Magdalena Świrska klasa 3c

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.