Mistrzostwa Powiatu Lubartowskiego w Koszykówce 3x3

Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce 3x3_17

28 marca br. w II LO po raz pierwszy rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu Dziewcząt i Chłopców w Koszykówce 3x3. Zawody zorganizowane były wspólnie przez II Liceum Ogólnokształcące oraz Szkołę Podstawową Nr 3.

Zawody odbywały się zgodnie z wytycznymi, czyli na boiskach zewnętrznych do koszykówki. Koordynatorami zawodów był pan Krzysztof Dec oraz pan Marcin Świderek. Mistrzostwa rozgrywane były we wszystkich kategoriach: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, oraz w Licealiada. Warto wspomnieć, że jest to nowa odmiana koszykówki, która niedawno została wpisana do kalendarza rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego.

Pomimo wietrznej aury wszyscy zawodnicy i zawodniczki wykazali się sportowym duchem rywalizacji.

Klasyfikacja końcowa:

Igrzyska Dzieci:

I miejsc e - SP3 Lubartów Chłopcy - opiekun pan Krzysztof Dec

I miejsce - SP3 Lubartów Dziewczęta - opiekun pani Katarzyna Stasiak

Igrzyska Młodzieży Szkolnej:

I miejsce - SP3 Lubartów Chłopcy - opiekun pan Krzysztof Dec

II miejsce - SP4 Lubartów Chłopcy - opiekun pan Jarosław Suska

Licealiada:

I miejsce - ZS nr 2 w Lubartowie Dziewczęta - opiekun pan Marek Kitliński

I miejsce - ZS Nr 2 w Lubartowie Chłopcy - opiekun pan Marek Kitliński

II miejsce - RCEZ Lubartów Chłopcy - opiekun pan Paweł Onyszko

III miejsce - II LO w Lubartowie, opiekun pan Marcin Świderek

Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowy puchar, który wręczyła pani Halina Zdunek - dyrektor II LO.

Wszystkim serdecznie gratulujemy, a drużynom które zapewniły sobie awans życzymy powodzenia na mistrzostwach Rejonu.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.