Zimowe Nocne Marsze na Orientację AZYMUT-u

Zimowe Nocne Marsze na Orientację AZYMUT-u_1
W dniach 11-12 stycznia 2019 roku odbyły się Zimowe Nocne Marsze na Orientację, które tym razem Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny Azymut zorganizował w Firleju.
Galeria

Pierwszy etap marszów rozpoczął się w piątek o godz. 16. 00, liczył 7 km i został przygotowany przez przewodniczącą klubu Azymut, Weronikę Goździcką oraz członka Komisji Imprez na Orientację - Paulę Widyńską. O określonych godzinach każda z dziewięciu grup wyruszyła spod budynku II LO, by przy pomocy otrzymanych map odnaleźć 9 rozmieszczonych na trasie punktów kontrolnych oraz wskazać 4 punkty na Linii Obowiązkowego Przebycia. Uczestnicy wyprawy mieli także wykonać trzy dodatkowe zadania przy temperaturze -10C. Każdej z grup udało się szczęśliwie dotrzeć do celu, a po dwóch godzinach odpoczynku i wspólnej kolacji rozpoczął się etap nocny, przygotowany przez Kacpra Michalika, Dominika Capałę i Łukasza Osiora. Odbywał się on na podobnych zasadach jak etap pierwszy, ale uczestnicy mieli do przejścia krótszy dystans, który liczył 4 km. Dodatkowo drużyny miały do rozwiązania dwa zadania, które wcale nie okazały się takie łatwe. Trasa wymagała współpracy członków grupy, spostrzegawczości, wytrwałości oraz umiejętności posługiwania się mapą w nocy przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. W etapie tym członkowie Azymutu mieli odnaleźć 11 PK, w tym 4 na LOP. Sobotni dzień rozpoczął się ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród.
Zwycięzcami Zimowych Nocnych Marszów na Orientację okazali się:
I miejsce: Jakub Bobiarski, Maciej Gątarski z kl. II g oraz Mikołaj Turowski z kl. IIe
II miejsce: Jakub Budzyński z kl. Iia i Paweł Oniszczuk z kl. IId
III miejsce: Bartosz Fíutka, Artur Przybysławski i Kacper Ziemski z kl. IIa
IV miejsce: Radosław Bronisz, Dawid Trąbka z kl. Ib oraz Albert Kornacki z kl. Ia,

Wszyscy uczestnicy imprezy, mimo zimna i  zmęczenia, byli usatysfakcjonowani tym, że udało się im skończyć każdy z etapów marszów i szczęśliwie dotrzeć do mety. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję orientacyjnej przygody.

Dziękujemy również dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Firleju - panu Jarosławowi Gryglickiemu i pani Wiesławie Roli - za udostępnienie budynku szkoły
.
Opiekunami młodzieży byli: p. Katarzyna Płaszczewska i p. Łukasz Wasyluk.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.