Młodzież z II LO gościła na WSEI w Lublinie

Młodzież z II LO gościła na WSEI w Lublinie_2

W dniach 7-11 marca br. uczniowie klas trzecich czteroletniego liceum uczestniczyli w Tygodniu Otwartych Drzwi zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wybór dalszej ścieżki kształcenia jest bardzo ważną decyzją dla każdego młodego człowieka, dlatego już teraz trzecioklasiści rozpoczęli poszukiwania odpowiedniej uczelni i kierunku studiów, aby we wrześniu wybrać właściwe rozszerzenia z przedmiotów maturalnych, z których wyniki dadzą przepustkę na wymarzone uczelnie.

Uczniowie klas IIIg, IIIh i IIIj, pod opieką wychowawców, zwiedzili „od środka” WSEI, wzięli udział w spotkaniu z władzami uczelni i pracodawcami oraz zapoznali się z zasadami rekrutacji i szeroką ofertą kierunków studiów. Następnie  młodzież, podzielona na mniejsze grupy, uczestniczyła w specjalnie przygotowanych pokazach i warsztatach, które prowadzili akademiccy wykładowcy oraz przyszli pracodawcy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia: „Czy wariograf wykrywa kłamstwo?”, „Star Up – finanse osobiste”, „Jak założyć własny biznes?”, „Pokaz możliwości samochodowych instalacji LPG”, „Potęga monomitu, czyli w jaki sposób psychologia przydaje się scenarzystom filmowym”, „Wirtualna rzeczywistość (VR) w psychologii - możliwości i zastosowania”, „Mówię, słucham, ale czy rozumiem?”, „Logistyka - zawód przyszłości”, „Laboratorium wytrzymałości materiałów” czy „Pokaz możliwości kamery termowizyjnej”.

Z pewnością dzień spędzony na WSEI był dla młodzieży dobrą okazją do poznania funkcjonowania wyższej uczelni oraz zachętą do planowania ścieżki zawodowej, aby w przyszłości zdobyć wymarzoną pracę.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.