Zakończenie projektu "II LO dla schroniska w Nowodworze"

Zakończenie projektu

W dniu 13.12. 2021 odbyło się w naszej szkole podsumowanie i uroczyste zakończenie projektu: "II LO dla schroniska w Nowodworze" realizowanego we współpracy z „FUNDACJĄ TYSIĄCA KROKÓW” z Lublina dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO.

Celem działań projektowych było:

- uwrażliwienie uczniów i nauczycieli naszej szkoły oraz społeczności lokalnej na los psów przebywających w schroniskach,

- pomoc dla schroniska w formie zbiórki funduszy,

- zorganizowanie akcji wyprowadzania psy ze schroniska na spacery,

- promowanie adopcji psów ze schroniska i opieka nad bezdomnymi psami.

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2021. Spośród licznych chętnych do wzięcia udziału w projekcie uformowała się 19 osobowa grupa uczniów z klas: IC i IB, która rozpoczęła przygotowanie kampanii społecznej. Odbyły się dwa szkolenia w formie warsztatów przygotowujących uczestników projektu do zadań.

W ramach kampanii został zaprojektowani i wydrukowany baner (autorki: Alicja Nagietowicz, Wiktoria Kowalczyk i Klaudia Szklarczyk) i ulotki (Justyna Benet) aby rozpropagować kampanię.

Kampania w szkole i wśród społeczności lokalnej rozpoczęła się w dniu 4 października – czyli Światowym Dniu Zwierząt. Uczniowie klas 1B i 1C biorący udział w projekcie spotkali się z wolontariuszką ze schroniska i uzyskali wiele cennych informacji na temat działalności schroniska i wolontariatu wspierającego jego działalność, procedur adopcyjnych i możliwości zapewnienia tymczasowego domu dla psów.

W tym dniu uczestnicy projektu przygotowali także wystawę ze zdjęciami i opisami piesków do adopcji, oraz przez kolejny tydzień prowadzili w szkole i jej otoczeniu zbiórkę pieniędzy na potrzeby schroniska.

Nasza „lotna brygada” wybrała się również z naszym baneren i ulotkami na zbiórkę funduszy na ulicach miasta. Hojność niektórych darczyńców przewyższyła nasze oczekiwania ;-)

Zebrane dzięki hojności darczyńców (i zaangażowaniu wolontariuszy z klas IC i IB) pieniążki podczas zbiórki ( ponad 740zł) zostały przekazane do schroniska i przeznaczone na leczenie pieska PINTO, a wolontariat schroniska zamieścił podziękowania za swojej stronie Facebook’owej.

W październiku i listopadzie nasi wolontariusze umilali życie pieskom ze schroniska w Nowodworze zbierając je na spacery, co sprawiało czworonogom ogromną radość. Mamy nadzieję, że ich efektem w przyszłości będą adopcje piesków ze schroniska

W październiku ogłosiliśmy także konkurs: Pies- mój nowy członek rodziny

Celem konkursu było propagowanie adopcji psów ze schronisk oraz zachęcanie do przygarniania psów bezdomnych. Praca konkursowa miała zawierać opis historii psa który został przygarnięty lub adoptowany ze schroniska oraz zdjęcia z pupilkiem. Należało opisać również jaki wpływ ma obecność zwierzaka na życie rodziny.

Laureaci konkursu, których prace zostały ocenione przez wolontariat schroniska w Nowodworze, zostali nagrodzeni podczas uroczystości zakończenia projektu.

I nagroda: Daria Sabat ( kl III i), II nagroda: Jakub Jach ( kl. II d), III nagroda: Emilia Belcarz ( kl III e)

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątki i zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie, a najbardziej aktywni członkowie grupy otrzymali nagrody książkowe ufundowanie przez dyrekcję naszej szkoły. Na zakończenie uczniowie, opiekunowie i zaproszeni goście wzięli udział w skromnym poczęstunku.

Podczas podsumowującego spotkania wolontariuszka ze schroniska, która odwiedziła nas po raz kolejny ze swoją podopieczną: CELTĄ, opowiedziała o losach pieska Pinto, który został wyleczony z poważnych chorób zagrażających jego życiu i adoptowany przez rodzinę z Pomorza.

Członkowie grupy projektowej przekazali również dar dla schroniska: zakupione przez siebie smycze do wyprowadzania psów na spacery oraz specjalny prezent- smakołyk dla Celty ;-) Wolontariuszka - Pani Diana podziękowała wszystkim uczestnikom projektu za zorganizowania kampanii i pomoc dla schroniska.

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim uczniom i pracownikom szkoły, którzy uczestniczyli w zbiórce i pomagali w realizacji projektu, Wolontariatowi Schroniska w Nowodworze, w szczególności Pani Dianie za owocną współpracę w projekcie.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.