Zespół z II LO wziął udział w turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa UKS TOP

Turniej piłki siatkowej o Puchar Prezesa UKS TOP_4

W niedzielę 12 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa UKS TOP. W zawodach wzięły udział cztery zespoły, w tym   drużyna z II LO, której trenerem jest pan Marcin Świderek. Warto wspomnieć, że zespół z Dwójki jako jedyny występował w składzie mieszanym (tj. zawodnicy i zawodniczki), co spotkało się z wielkim entuzjazmem i szacunkiem ze strony innych drużyn. Cały turniej przebiegał w duchu sportowej rywalizacji opartej na zasadzie "fair-play", jak również w przyjacielskiej i przedświątecznej atmosferze.

Po zaciętej i pełnej emocji rywalizacji zespół z II LO zajął IV miejsce, jednak o lokacie decydowały tzw. „małe punkty”.  Pan Zbigniew Sajda, Dyrektor ZS nr 2 w Lubartowie oraz organizator tego turnieju,  gratulował wszystkim sportowcom biorącym udział w imprezie, którzy swoim zapałem udowodnili, że najważniejsze są pasja i radość z gry w piłkę siatkową.

Organizatorowi serdecznie dziękujemy za zaproszenie, a naszej drużynie gratulujemy ducha walki.

Skład drużyny podczas udziału w turnieju:

Wiktoria Siwek kl. 3a, Aleksandra Świć kl. 3f, Izabela Białek kl. 3c, Klaudia Marczak kl. 3j, Karol Zybała kl. 1a, Mateusz Budzyński kl. 3f, Jakub Gadzała kl. 3b, Filip Musiński kl.3b,  Szymon Turski kl. 3b

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.