„586 dni stanu wojennego”, czyli wystawa IPN w murach II LO

„Wolność nie jest dana raz na zawsze.

Trzeba ją stale zdobywać na nowo”

Jan Paweł II

Wystawa
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce stała się okazją do zapoznania uczniów II LO z wystawą pt. „586 dni stanu wojennego”, opracowaną przez IPN w Lublinie. Ekspozycja nawiązuje do najbardziej mrocznych okresów w historii PRL i z pewnością stanowi ciekawą oraz cenną pomoc dydaktyczną na lekcjach historii.
 

Nauczyciele historii z II LO przedstawili młodzieży okoliczności wprowadzenia w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego oraz opisali restrykcje nałożone na społeczeństwo. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, zawiesiła wówczas podstawowe prawa i wolności obywatelskie: nietykalność osobistą, wolność słowa i poruszania się, wprowadzono zakaz organizowania zgromadzeń oraz korzystania z telefonów - oczywiście stacjonarnych, gdyż komórkowych w latach osiemdziesiątych nie było. Na ulicach i przed zakładami pracy pojawiły się czołgi oraz opancerzone transportery, aresztowano i osadzono w miejscach internowania ok. 7 tys. działaczy związkowych i opozycjonistów. Młodzież z niedowierzaniem słuchała również o ograniczeniach dotyczących wprowadzenia godziny milicyjnej, cenzury korespondencji i rozmów telefonicznych. Podczas lekcji nie zabrakło osobistych wspomnień nauczycieli, którzy stan wojenny przeżywali będąc właśnie w wieku licealnym.

Plansze z wystawy IPN-u obrazowo dopełniły wykładu, prezentują bowiem zdjęcia poświęcone ogłoszeniu stanu wojennego, strajkom grudniowym w 1981r., internowaniu, procesom sądowym i więźniom politycznym. Ukazują także różne formy oporu społecznego, jak manifestacje uliczne czy niezależny obieg wydawniczy. Na wystawie nie zabrakło wątków lubelskich. Uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądała m. in. szata graficzna pisma związkowego: Solidarność WSK PZL Świdnik – Grot czy jak przebiegały strajki na Lubelszczyźnie w maju 1982 roku. Dzięki niezłomnej postawie dużej części społeczeństwa i „Solidarności” Polacy wywalczyli niezależność, a ofiary stanu wojennego nie poszły na marne. Dziś również żyjemy w trudnych czasach i słowa Jana Pawła II stają się coraz bardziej aktualne.

Na znak solidarności z osobami represjonowanymi, internetowymi i ich rodzinami społeczność II LO włączyła się także w akcję społeczną „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”, która została zainicjowana kilka lat temu przez IPN.

Wystawa p.t.  „586 dni stanu wojennego” zagościła w II LO z inicjatywy pani Barbary Kukier, nauczycielki historii współpracującej z lubelskim oddziałem IPN-u.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.