Przedświąteczne spotkanie ze sztuką, czyli uczniowie II LO z wizytą w stolicy

Przedświąteczne spotkanie ze sztuką, czyli uczniowie II LO z wizytą w stolicy_6

W środę 8 grudnia uczniowie klasy I c, o profilu lingwistycznym, udali się do Warszawy na spotkanie ze sztuką w różnych jej odsłonach. Opiekunami młodzieży byli: wychowawca pan Adam Sabat oraz znawca teatru, a zwłaszcza sztuk Shakespeare'a, pan Rafał Wrotkowski, którzy zabrali swoich podopiecznych do jednych z najważniejszych dla kultury miejsc w stolicy – Muzeum Narodowego i Teatru Narodowego.

Mimo zimowej aury zrobiło się nam cieplej, kiedy po przyjeździe do stolicy nad miastem pojawiło się słońce. Pierwszym punktem programu wycieczki  była lekcja w Muzeum Narodowym, która dotyczyła sztuki starożytnych cywilizacji: Egiptu, Grecji i Rzymu. Barwna, dynamiczna opowieść Pani Profesor ASP przykuwała uwagę i pozwalała młodzieży pochwalić się swoją wiedzą zdobytą wcześniej na lekcjach szkolnych. Następnym etapem był spacer Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem. Wchodząc w zaułki bocznych uliczek, dotarliśmy do innego rodzaju sztuki - ujrzeliśmy piękny, wkomponowany w przestrzeń drzewa i budynku mural Kory, wokalistki kultowego zespołu Maanam. Odwiedziliśmy również campus Uniwersytetu Warszawskiego, i to też będzie sztuka... żeby się kiedyś tutaj dostać na studia. Wieczorem dotarliśmy do pięknego, klasycystycznego budynku Teatru Narodowego na spektakl „Wieczór Trzech Króli” według dzieła Wiliama Shakespeare'a. Zabawne miłosne intrygi oraz zamiana ról i płci przekształcają się tutaj w próbę odkrywania własnej tożsamości. Wszystko to - co jest zaskakujące w przypadku sztuk Shakespeare'a – podziwialiśmy w bogatej oprawie muzyczno-wokalnej. Po spektaklu zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z reżyserem, panem  Piotrem Cieplakiem, który odpowiadał na pytania i dzielił się spostrzeżeniami na temat procesu powstawania tego przedstawienia. Na koniec zostaliśmy obdarowaniu specjalnymi pakietami promocyjnymi Teatru Narodowego oraz plakatami sztuki z autografami twórców widowiska. Był to dla nas wyjątkowy gest i niezapomniane przeżycie.

Ten pełen wrażeń dzień był dla wszystkich cenną lekcją o sztuce oraz jej różnorakich aspektach i cechach, które mają przemówić do odbiorcy i skłonić go do refleksji. Cel ten został osiągnięty -  już w drodze powrotnej rodziły się plany kolejnego wyjazdu.

Humaniści z II LO

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.