Uczniowie Dwójki na regionalnym szlaku Lubartowa

Uczniowie Dwójki na regionalnym szlaku Lubartowa_5

Dnia 9 grudnia 2021 roku uczniowie klasy 2d z II LO w Lubartowie, pod opieką wychowawczyni pani Katarzyny Płaszczewskiej oraz pana Łukasza Wasyluka, udali się do Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz Bazyliki Świętej Anny. Młodzież, podzielona ze względów epidemiologicznych na dwie grupy, odwiedziła jedne z najważniejszych dla historii Lubartowa miejsc.

W Muzeum Ziemi Lubartowskiej licealiści zwiedzili wystawę "Lubartowscy Sanguszkowie", którą przybliżyła przewodniczka, pani Monika Sztorc. Słuchacze poznali drzewo genealogiczne Sanguszków oraz historię życia księcia Pawła Karola Sanguszki, dzięki któremu miasto Lewartów zyskało nazwę Lubartów oraz aktualnie znany nam herb. To również książę Paweł Sanguszko ufundował wybudowanie Bazyliki Świętej Anny i Klasztoru Braci Kapucynów oraz sprowadził pierwszych Braci Kapucynów na ziemie lubartowskie. Ponadto odnowił i przebudował pałac Sanguszków w Lubartowie, który był kiedyś zwykłym, ubogim zamkiem, na wzór wersalski. Właśnie wtedy w pałacu, który stał się wówczas salonem towarzyskim dla elit, gościli Ignacy Krasicki czy Stanisław Konarski. Uczniowie poznali też dzieje Lubartowa i jego ziem oraz obejrzeli fotokopie najważniejszych dokumentów miasta, pochodzących m. in. z okresu międzywojennego oraz drugiej wojny światowej. Ciekawym dla młodzieży rekwizytem okazało się godło Łucki z czasów drugiej wojny światowej ze śladami po kulach niemieckich.

Podczas gdy pierwsza grupa zwiedzała muzeum, druga odwiedziła Bazylikę Św. Anny. Po świątyni młodzież oprowadzał ksiądz Mateusz Golec, który zaciekawił słuchaczy opowieścią o tej pięknej barokowej budowli. Uczniowie poznali historię kościoła, który był wielokrotnie odbudowywany po  pożarach oraz podziwiali jego bogaty wystrój zachwycający filarami, witrażami czy licznymi ornamentami, charakterystycznymi dla sztuki baroku.

Ta krótka wycieczka z pewnością wzbogaciła wiedzę licealistów o ciekawej historii Lubartowa i jego okolic.

Zuzanna Tomasiak kl. II d

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.