Młodzież z II LO poznała sposoby planowania zielonej przestrzeni w miastach

Żywa przestrzeń miejska_11

Dnia 08.12.2021 roku uczniowie klasy III F, którzy realizują rozszerzenie z geografii, wzięli udział w warsztatach pod hasłem „Żywa przestrzeń miejska”. Zajęcia zostały przeprowadzone w II LO przez członków Koła Naukowego Planistów "Smart City" działającego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS: Patrycję Adamczyk, Martę Piestę, Jagodę Sienkiewicz - absolwentki naszej szkoły - oraz Annę Puchacz i Karola Harasimiuka.

W pierwszej części zajęć zostały poruszone zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego, ochrony krajobrazu oraz zachowania zieleni w centrach miast. Następnie młodzież mogła wykazać się kreatywnością, opracowując w grupach projekty zielonej przestrzeni w Lubartowie. Pod koniec spotkania każdy zespół zaprezentował swoją pracę oraz przedstawił pomysły na upiększenie naszego miasta - największe uznanie zyskał projekt stworzony przez Julię Cybul, Katarzynę Dobrzyńską, Matyldę Dolińską i Jakuba Fuszarę.

Warsztaty przeprowadzone przez studentów UMCS-u uświadomiły młodzieży, że środowisko przyrodnicze jest bardzo ważną częścią każdego miasta, również Lubartowa. To właśnie zielona przestrzeń podnosi walory estetyczne przestrzeni oraz zapewnia komfort przebywania w niej. Dodatkowo zieleń miejska redukuje napięcie i stres, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia ryzyka pojawienia się depresji, ponadto sprzyja uprawianiu sportu oraz rekreacji, co ma ogromny wpływ na zdrowie psychofizyczne. Warsztaty w ciekawy sposób pokazały licealistom, czym zajmuje się gospodarka przestrzenna, a prowadzący zajęcia chętnie udzielali rad i wskazówek oraz zachęcali młodzież do korzystania z osiągnięć techniki. Spotkanie zorganizowała p. Katarzyna Płaszczewska, nauczycielka geografii w II LO w Lubartowie.

Alicja Gliwka, Marlena Ligęza kl. III F

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.