Rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-cyfrowego w II LO

Rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-cyfrowego w II LO_1

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczno-cyfrowy Moja wycieczka do USA został rozstrzygnięty! Konkurs, którego organizatorem było Centrum zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie, skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu lubartowskiego.

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy wśród uczniów nt. geografii, kultury, historii USA, propagowanie uczenia się języka angielskiego oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w sferze plastyczno-cyfrowej.

Po długich naradach jury konkursowe w składzie: Adam Małecki, Cezary Misiurski i Małgorzata Machnikowska, wybrało po trzy zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej. Dla przypomnienia prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – pierwsza kl. IV-VI, a druga klasy VII-VIII.

Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły uczestników. Mamy nadzieję, że uczestnicy dalej będą rozwijać plastyczno-cyfrową twórczość. Takiej kreatywności możemy uczestnikom tylko pozazdrościć!

Wyniki konkursu:

Kategoria kl. IV-VI

I miejsce

Aleksandra Budzyńska kl. V - SP im. Kard. S. Wyszyńskiego w Pałecznicy (opiekun p. Małgorzata Grzegorczyk)

II miejsce

Dominika Sawuła kl. IV - SP im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim (opiekun p. Marlena Daszczyk)

III miejsce

Karolina Wierzbicka kl. VI - SP im Bohaterów Monte Cassino w Ostrówku (opiekun p. Aneta Jeżowska)

 

Kategoria kl. VII-VIII

I miejsce

Daria Szczęch kl. VII - SP im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Brzezinach (opiekun p. Beata Iwanek)

II miejsce

Aleksandra Kozłowska kl. VIII - SP im. Dywizjonu 301 w Leszkowcach (opiekun p. Tomasz Ozon)

III miejsce

Martyna Skolska kl. VIII - SP im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

Gratulujemy!!!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.