II LO pamięta o tradycji i zwyczajach ludowych

Kultura ludowa Ziemi Lubartowskiej_14

W piątek 3 grudnia br. odbyła się w naszym liceum niecodzienna akcja, która miała na celu przybliżyć naszej społeczności szkolnej twórczość i tradycję ludową związaną z naszym regionem. Akcja ta wkomponowała się w projekt realizowany przez  Samorząd Uczniowski II LO wraz z fundacją Artos z Lublina o nazwie „Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny”.

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Po serii szkoleń, warsztatów z różnymi trenerami, młodzież postanowiła bliżej przyjrzeć się problematyce ludowości i sposobom jak można by ją przybliżyć współczesnej młodzieży. Wiemy, że nie jest to proste, wszak dzieli nas sporo, inne spojrzenie na świat  i inne zanurzenie w kulturze. Jednak zdajemy sobie sprawę, że nie możemy budować przyszłości bez zrozumienia przeszłości, także w kontekście naszej rodzimej tradycji ludowej.

Dlatego w ramach projektu odbył się 3 grudnia ten dzień ludowy, który miłą służyć właśnie przypomnieniu o owej spuściźnie. Podczas piątkowego spotkania, p. Barbara Kukier - nauczycie historii w II LO, przedstawiła postacie związane z naszą lokalną twórczością ludową, ich dzieła i wkład w tradycję. Zaprezentowała zwyczaje ludowe, dorobek artystyczny lokalnych zespołów ludowych oraz zespoły kultywujące folklor. Miłym przerywnikiem spotkania były występy naszej młodzieży, która pod okiem pana Pawła Pasikowskiego, specjalnie na ten dzień przygotowała piosenki "na ludową nutę".

Oprócz tego w ramach projektu ogłoszono konkurs promujący pamięć i zainteresowanie tematyką folklorystyczną, przeprowadzono serię lekcji poświęconych ludowości. Obecnie w  przygotowaniu jest wystawa, którą nasi uczniowie będą oglądać w grudniu i styczniu. Jesteśmy pewni, że nasza społeczność podejmie tę inicjatywę z otwartością i zaangażowaniem.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.