Licealiści z Dwójki odwiedzili schronisko dla zwierząt w Nowodworze

Uczniowie II LO z wizytą w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowodworze_31

W sobotni poranek 22 stycznia br. uczniowie klas 2d i 2a, pod opieką pani Katarzyny Płaszczewskiej i pana Łukasza Wasyluka, odwiedzili Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze. Oczywiście młodzież nie przyszła z pustymi rękami, a z wcześniej zakupioną karmą dla zwierzaków. Po przydzieleniu piesków przez pracowników Schroniska, uczniowie i nauczyciele wybrali się z nimi na długi spacer. Choć pogoda nie sprzyjała i panował mróz, trzydzieści psów przez niemal trzy godziny biegało i bawiło się na świeżym powietrzu. Nie obyło się również bez czułości i pieszczot. Najtrudniejszy dla wszystkich był moment rozstania, kiedy to psiaki musiały wrócić do swoich boksów.

Czytaj więcej: Licealiści z Dwójki odwiedzili schronisko dla zwierząt w Nowodworze

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w II LO

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa_2

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono do biblioteki szkolnej 955 książek. Są to książki o tematyce historycznej, reportaże, książki obyczajowe, kryminalne, biograficzne, psychologiczne i lektury szkolne. Zostały one już włączone do księgozbioru i mogą być wypożyczane przez czytelników. Lista zakupionych książek uwzględnia propozycje uczniów, nauczycieli, rodziców.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z nowościami wydawniczymi i wypożyczenia ich do domu. Zbliżające się ferie zimowe to doskonały czas na czytanie.

Życzymy miłej lektury!

Stołówka szkolna

 Cena obiadów za miesiąc luty wynosi 55,00 zł

Wpłaty należy dokonać do 30 stycznia 2022 r. do godz. 1500

tylko i wyłącznie na konto:

Bank PKO BP SA 44 1020 3206 0000 8502 0108 7675

W tytule płatności należy wpisać: obiady za: imię i nazwisko, klasę ucznia

Koszt 1 obiadu - 5,50 zł

Należy odliczyć obiady niewykorzystane za miesiąc styczeń.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.