Kolejny sukces Wiktora Jabłońskiego z II LO!

Miło nam poinformować, że Wiktor Jabłoński z kl. IVi zajął I miejsce na etapie Okręgowym XI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. Jako jeden z trzech uczniów będzie reprezentował województwo lubelskie na etapie centralnym który odbędzie się w Białymstoku.

W dniu 18 marca w III LO w Lublinie odbyły się dwuetapowe zmagania w których uczniowie musieli wykazać się głęboką wiedzą na temat wydarzeń  w III RP, znajomością ustroju politycznego, postaci polityków itp.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ w II LO

WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ w II LO_18

W dniu 16.03 w II LO odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów. Celem warsztatów było oswojenie młodzieży z ideą pomagania oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności na temat tego jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz jakie czynności należy podjąć udzielając pomocy poszkodowanym z różnymi urazami.

Czytaj więcej: WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ w II LO

Absolwentka II LO i pasjonatka gór gościem SKKT Azymut

Absolwentka II LO i pasjonatka gór gościem SKKT Azymut_13

W środę 15 marca w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie odbyło się XIII spotkanie z cyklu "Góry to fascynujące laboratorium" zorganizowane przez SKKT Azymut. Tym razem gościem Klubu była absolwentka naszej szkoły - Klaudia Bogusz. W spotkaniu z nią wzięło udział blisko osiemdziesięciu członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo – Turystycznego, dla których góry to pasja i wyzwanie.

Czytaj więcej: Absolwentka II LO i pasjonatka gór gościem SKKT Azymut

Recytowali po angielsku w II LO

VIII Międzyszkolny Konkurs poezji Anglojęzycznej w II LO_28

W środę 15 marca 2023 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie już po raz ósmy odbył się Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej "Everything is poetry..."

Konkurs skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do poetyckiej rywalizacji przystąpiło łącznie 57 uczestników, którzy rywalizowali w pięciu kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe kl. I-III, szkoły podstawowe kl. IV-VI, szkoły podstawowe kl.  VII-VII oraz szkoły ponadpodstawowe.

Czytaj więcej: Recytowali po angielsku w II LO

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.