Dzień Bezpiecznego Internetu w II LO

Dzień Bezpiecznego Internetu w II LO_2

Choć Dzień Bezpiecznego Internetu w roku 2023 przypada na 7 lutego, to jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych zaplanowane zostały aż do końca marca 2023. Również II LO przyłączyło się do tej akcji, by promować wśród młodych ludzi świadome i odpowiedzialne korzystanie z Internetu. W ramach tej inicjatywy 20 marca 2023 roku uczniowie klasy 1k wzięli udział w lekcji on-line na temat dezinformacji w Internecie.

Czytaj więcej: Dzień Bezpiecznego Internetu w II LO

ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ !

ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ !_1

Każdy krwiodawca jest na wagę złota. Z myślą o nich powstał projekt PCK "Drużyna K". Członków takiej drużyny Pana Sławomira Karkuta i Pana Pawła Kryka gościliśmy w II LO w dniu 20.03.2023 r. Obecny był również przedstawiciel Oddziału Rejonowego PCK w Lubartowie Pani Grażyna Paśnik.

Czytaj więcej: ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ !

II miejsce dla II LO w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce chłopców i dziewcząt

II miejsce na podium dla II LO w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce chłopców i dziewcząt_2

Serdeczne gratulacje dla naszych koszykarzy i koszykarek, którzy pod opieką pana Marcina Świderka w poniedziałek (13.03.2023r.) godnie reprezentowali naszą szkołę na mistrzostwach Powiatu w ZS Nr 2 w Lubartowie. Zarówno drużyna chłopców jak i dziewcząt zajęła takie samo II miejsce na podium.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej: II miejsce dla II LO w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce chłopców i dziewcząt

Jakub Ścierzyński w etapie centralnym XXI edycji Olimpiady Znajomości Afryki

Miło nam poinformować, że do etapu centralnego XXI edycji Olimpiady Znajomości Afryki zakwalifikował się Jakub Ścierzyński z kl. IV G

Celem olimpiady jest kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych.

Finał Olimpiady Znajomości Afryki zostanie rozegrany 12 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 w Oblackim Centrum Młodzieży w Kokotku

Gratulujemy Jakubowi  i życzymy powodzenia!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.