Kolejny sukces Krzysztofa Domińskiego!

Miło nam poinformować, że Krzysztof Domiński uczeń klasy IIIa, o profilu matematyczno - fizycznym, uzyskał tytuł kaona w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym Lwiątko. 

Po raz trzeci Krzysztof uzyskuje tak wysoki wynik, w tym konkursie. Organizatorzy konkursu ustanowili honorowe tytuły:

 • „hiperon Ω” – dla osób, które otrzymały co najmniej 125 punktów,
 • „kaon” – dla osób, które otrzymały co najmniej 100 i mniej niż 125 punktów,
 • „taon” – dla osób, które otrzymały co najmniej 75 i mniej niż 100 punktów,  oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Uczniowie IIIb na spotkaniu z p. Piotrem Markowskim

Uczniowie IIIb na spotkaniu z p. Piotrem Markowskim_1

25 maja br. uczniowie klasy IIIB uczestniczyli w spotkaniu z panem Piotrem Markowskim – specjalistą ds. edukacji Poleskiego Parku Narodowego.

Prelegent przygotował dla uczniów prezentację multimedialną, przedstawiającą bioróżnorodność Równiny Łęczyńsko – Włodawskiej. Uczestnicy spotkania mieli okazję usłyszeć wiele ciekawych informacji, dotyczących chronionych gatunków.

Dni Otwarte w II LO

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie z przyjemnością zaprasza na Dni Otwarte, które odbędą się w dniach 29-30 maja 2023 r., w godzinach 8.30-11.00 w siedzibie II LO (ul. Lubelska 68).

Zapraszamy!!!

Konkurs Matematyczny Kangur

W marcu odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur.

Miło nam ogłosić, że BARDZO DOBRY osiągnął Jakub Ścierzyński z kl. IVg (opiekun p. Elżbieta Warszawska) oraz Krzysztof Domiński z kl. IIIa (opiekun p. Ewa Biernacka)

WYRÓŻNIENIA otrzymali: Gabriela Kopeć z kl. Ig (opiekun p. Elżbieta Warszawska), Wiktor Opolski z kl. Ia (opiekun p. Ewa Biernacka), Juliusz Baran z kl. IIa (opiekun p. Ewa Biernacka), Michał Czerski z kl. IVh (opiekun p. Elżbieta Warszawska)

Uczniowie ci otrzymali nagrody książkowe (za wyróżnienie) oraz nagrody książkowe i nagrody rzeczowe za bardzo dobry wynik.

Gratulujemy nagrodzonym!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.