Biblioteka szkolna zaprasza!!!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa_1
Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do korzystania z jej zasobów w godz. 8.00-15.00 z zachowaniem obowiązujących procedur sanitarnych.
Wejście od ul. Lubelskiej (należy dzwonić).
W czasie ferii biblioteka nieczynna.

Nauczanie zdalne

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN  z dnia 26.01.2022 r. w dniach 27.01 do 27.02.2022 r. zajęcia w II LO odbywają się w trybie zdalnym.

Konsultacje dla uczniów przygotowujących się do olimpiad i matury mogą odbywać się na terenie szkoły po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem.

Licealiści z Dwójki odwiedzili schronisko dla zwierząt w Nowodworze

Uczniowie II LO z wizytą w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowodworze_31

W sobotni poranek 22 stycznia br. uczniowie klas 2d i 2a, pod opieką pani Katarzyny Płaszczewskiej i pana Łukasza Wasyluka, odwiedzili Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze. Oczywiście młodzież nie przyszła z pustymi rękami, a z wcześniej zakupioną karmą dla zwierzaków. Po przydzieleniu piesków przez pracowników Schroniska, uczniowie i nauczyciele wybrali się z nimi na długi spacer. Choć pogoda nie sprzyjała i panował mróz, trzydzieści psów przez niemal trzy godziny biegało i bawiło się na świeżym powietrzu. Nie obyło się również bez czułości i pieszczot. Najtrudniejszy dla wszystkich był moment rozstania, kiedy to psiaki musiały wrócić do swoich boksów.

Czytaj więcej: Licealiści z Dwójki odwiedzili schronisko dla zwierząt w Nowodworze

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w II LO

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa_2

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono do biblioteki szkolnej 955 książek. Są to książki o tematyce historycznej, reportaże, książki obyczajowe, kryminalne, biograficzne, psychologiczne i lektury szkolne. Zostały one już włączone do księgozbioru i mogą być wypożyczane przez czytelników. Lista zakupionych książek uwzględnia propozycje uczniów, nauczycieli, rodziców.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z nowościami wydawniczymi i wypożyczenia ich do domu. Zbliżające się ferie zimowe to doskonały czas na czytanie.

Życzymy miłej lektury!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.