LXIV Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

W piątek 25 listopada br. odbył się etap szkolny LXIV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, do którego przystąpili uczniowie kl. IVi: Kinga Zagajska, Wiktor Jabłoński i Przemysław Piskorski.

Życzymy powodzenia!!!

Stołówka szkolna

 Cena obiadów za miesiąc grudzień 2022 wynosi 112,00 zł

Wpłaty należy dokonać od 23 do 28 listopada 2022 r. do godz. 1500

tylko i wyłącznie na konto:

Bank PKO BP SA 44 1020 3206 0000 8502 0108 7675

W tytule płatności należy wpisać: obiady za: imię i nazwisko, klasę ucznia

Kwotę pomniejszamy o niewykorzystane obiady w miesiącu listopadzie.

Obiady wykupujemy na całe tygodnie, nie na wybrane dni (chyba, że indywidualnie wyjaśniono sytuację z wychowawcą).

Warunkiem odliczenia kwoty za obiady są:

- zgłoszenie nieobecności w szkole przed godz. 8.00 danego dnia

- zwrot numerków obiadowych do wychowawcy

W przeciwnym razie nie będzie odliczenia kosztu obiadu (zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej szkoły).

Alfik matematyczny 2022

Miło nam poinformować, że odbyła się w naszej szkole XXVIII edycja konkursu Alfik Matematyczny. W konkursie wzięło udział 27 uczniów. Uczniowie klas I – IV przystąpili do rozwiązywania testu wielokrotnego wyboru (28 zadań z odpowiedziami A, B, C, D - z których każda może być prawdziwa lub fałszywa) otrzymując na starcie112 punktów, za poprawną odpowiedź 1 punkt, za brak odpowiedzi 0 punktów a za błędną -1 punkt. 

Licealiści podeszli do zadania profesjonalnie i niemal wszyscy uporali się z zadaniami przed upływem przewidzianego przez organizatora czasu (90 minut).

Trzymamy kciuki i z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu!

SZKOŁA PEŁNA TALENTÓW

Zakończyła się akcja „Szkoły pełne talentów” zorganizowana przez firmę Lidl Polska. Dzięki Waszemu wsparciu i czynnemu udziałowi w zbieraniu Talenciaków, naszej szkole udało się pozyskać szereg atrakcyjnych pomocy naukowych.

Zdobyliśmy tablice magnetyczne prezentujące układ krwionośny, układ pokarmowy, układy rozrodcze człowieka oraz anatomiczny model serca. Dzięki nim lekcje biologii będą bardziej atrakcyjne.

Oprócz tego zebrane Talenciaki zostały wymienione na zestaw piłek siatkowych, głośnik multimedialny oraz klawiatury i myszki bezprzewodowe.

Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły oraz wszystkim, którzy pomagali nam zbierać kupony. Dzięki Wam szkoła zyskała cenne wyposażenie.

Dyrekcja i społeczność szkolna

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.